فایل ورد (word) بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مادر با سلامت معنوي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر گنبد کاووس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مادر با سلامت معنوي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر گنبد کاووس دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مادر با سلامت معنوي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر گنبد کاووس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مادر با سلامت معنوي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر گنبد کاووس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي مادر با سلامت معنوي دانش آموزان دختر پيش دانشگاهي شهر گنبد کاووس :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی مادر با سلامت معنوی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر گنبد کاووس انجام شد.جامعه آماری این پژوهش ، کلیه دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی متوسطه شهر گنید کاووس در سال تحصیلی 93-94 بود.حجم نمونه تعداد 250 نفر و روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای بود. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ویژگیهای شخصیت مک کری و کوستا ، و پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون انجام پذیرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد بین ویژگی شخصیتی برونگرایی و سلامت مذهبی و نمره کلی سلامت معنوی رابطه معنادار وجود ندارد0.05> P اما با سلامت وجودی رابطه معنادار وجود دارد0.05<P . بین ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری و سلامت مذهبی رابطه معنادار وجود ندارد0.05> P اما با سلامت وجودی و نمره کلی سلامت معنویرابطه معنادار وجود دارد0.05<P بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری و نمره کل سلامت معنوی و مولفه های آن رابطه معنادار وجود دارد0.05<P . بین ویژگی شخصیتی توافق پذیری و سلامت مذهبی رابطه معنادار وجود ندارد0.05> P ، اما با سلامت وجودی و نمره کلی سلامت معنوی رابطه معنادار وجود دارد0.05<P . بین ویژگی شخصیتی با وجدان بودن و سلامت مذهبی رابطه معنادار وجود ندارد0.05> P اما با سلامت وجودی و نمره کلی سلامت معنوی رابطه معنادار وجود دارد0.05<P ویژگیهای انعطاف پذیری، روان رنجوری ،توافق پذیری وبا وجدان بودن مادران پیش بینی کننده سلامت معنوی دختران دبیرستانی است 0.05<P.

لینک کمکی