فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با اميد به زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با اميد به زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ارسنجان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با اميد به زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ارسنجان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با اميد به زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ارسنجان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي و هوش هيجاني با اميد به زندگي دانشجويان دانشگاه آزاد واحد ارسنجان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی با امید به زندگی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان بود. روش: روش این پژوهش کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدارسنجان بود که از بین آنها 186 نفر به صورت در دسترس مورد آزمون قرار گرفتند. برای گردآوری دادهها از سه پرسشنامه هوش معنوی کینگ، هوش هیجانی شوت و همکاران و امید به زندگی اسنایدر استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادههای در سطح آمار توصیفی از آمارههایی نظیر میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان جهت بررسی متغیرها استفاده شده است. یافته: یافتهها نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی و ابعاد هوش هیجانی با امید به زندگی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گبری کرد که ابعاد هوش معنوی و ابعاد هوش هیجانی قادر به پیش بینی امید به زندگی دانشجویان می باشند.

لینک کمکی