فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين حس دلبستگي به مکان اضطراب امتحان و انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره ي ابتدايي منطقه ي 10 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين حس دلبستگي به مکان اضطراب امتحان و انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره ي ابتدايي منطقه ي 10 شهر تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين حس دلبستگي به مکان اضطراب امتحان و انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره ي ابتدايي منطقه ي 10 شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين حس دلبستگي به مکان اضطراب امتحان و انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره ي ابتدايي منطقه ي 10 شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين حس دلبستگي به مکان اضطراب امتحان و انگيزش پيشرفت در دانش آموزان دوره ي ابتدايي منطقه ي 10 شهر تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر تعیین رابطه بررسی رابطه ی بین حس دلبستگی به مکان، اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دوره ی ابتدایی منطقه ی 10 شهر تهران بود. روش: روش پژوهش، همبستگی بود و جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه ی دانش آموزان دوره راهنمایی مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی منطقه ی 10 تهران در سال 1393 بود که با روش نمونه گیری تصادفی 100 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه های حس دلبستگی به مکان، اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت پاسخ دادند داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج نشان داد که بین دلبستگی به مکان با انگیزه ی پیشرفت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و بین اضطراب امتحان با انگیزش پیشرفت و دلبستگی به مکان رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش، دلبستگی به مکا ن در کاهش اضطراب مدرسه و افزایش انگیزش پیشرفت شایسته است متخصصان تربیتی و آموزشی به عنوان عوامل تاثیر گذار در امر یادگیری به این متغیرها توجه داشته باشند.

لینک کمکی