فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين نگرش مذهبي و سلامت روان با نقش واسطه اي منبع کنترل در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين نگرش مذهبي و سلامت روان با نقش واسطه اي منبع کنترل در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين نگرش مذهبي و سلامت روان با نقش واسطه اي منبع کنترل در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين نگرش مذهبي و سلامت روان با نقش واسطه اي منبع کنترل در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه ي بين نگرش مذهبي و سلامت روان با نقش واسطه اي منبع کنترل در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

مقدمه . پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطهای منبع کنترل بین نگرش مذهبی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج میباشد. روش کار . جامعهی آماری این پژوهش کلیهی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد یاسوج می باشندکه 196 نفر از این افراد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه منبع کنترل راتر، پرسشنامه نگرش مذهبی براهنی و گلریز و پرسشنامه سلامت روان GHQ بودند. تحلیل نتایج با استفاده از نرمافزار 21-SPSS انجام گرفت. برای آزمون فرضیهها از روش ضریب همبستگی و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها. نتایج نشان داد که بین نگرش مذهبی و منبع کنترل رابطه معنی داری وجود دارد، بین منبع کنترل و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد، بین نگرش مذهبی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود دارد و نگرش مذهبی و منبع کنترل میزان سلامت روان را پیش بینی می کنند.نتیجه گیری. بنابراین از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که سلامت روان یکی از مولفه های اصلی در زندگی افراد میباشد و با توجه به اینکه دانشجویان هر کشور از آیندهسازان مملکت خویشاند؛ لذا باید به این قشر از جامعه توجه بیشتری شود و این افراد با روی آوردن به اعمال مذهبی می توانند سلامت روان بهتری داشته باشند و در رابطه با مشکلات زندگی با توسل به معنویات می توانند مشکلات زندگی خود را به راحتی حل کنند

لینک کمکی