فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر جامعه شناختي نگرش جوانان به ازدواج از طريق استفاده از سايت هاي همسريابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر جامعه شناختي نگرش جوانان به ازدواج از طريق استفاده از سايت هاي همسريابي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر جامعه شناختي نگرش جوانان به ازدواج از طريق استفاده از سايت هاي همسريابي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر جامعه شناختي نگرش جوانان به ازدواج از طريق استفاده از سايت هاي همسريابي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر جامعه شناختي نگرش جوانان به ازدواج از طريق استفاده از سايت هاي همسريابي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه شیوه های جدیدی برای آشنایی و تعامل با افراد دیگر شکل گرفته است. افراد، دیگر برای انتخاب فرد مناسب برای ازدواج به همسایگان، محله، اقوام و آشنایان محدود نمی شوند. ازطرفی ازدواج، سنگ بنای تشکیل خانواده است. با توجه به اهمیت ازدواج، از ، این ازدواج اینترنتی یک سو و افزایش استفاده جوانان از اینترنت در زندگی روزمره، از سویی دیگر و پیدایش و رواج پدیده ای به نام تحقیق با هدف بررسی و شناخت عوامل موثر اجتماعی بر نگرش جوانان به ازدواج از طریق سایت های همسریابی انجام شده است. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن، جوانان 18 تا 29 سال شهر اهواز می باشد. حجم نمونه با استفاده از3 ، فرمول کوکران 266 نفر محاسبه شد که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی از میان مناطق مختلف شهر اهواز سه منطقه 1 و 5 انتخاب شدند. نتایجی که از تحلیل داده ها به دست آمد، این بود که از میان متغیرهای مستقل اجتماعی جامعه مورد مطالعه، نگرش خانواده و نگرش دوستان به استفاده از سایت های همسریابی، دینداری، گمنامی فضای مجازی، اعتماد به سایت های اینترنتی، در دسترس بودن اینترنت و متغیر زمینه ای جنسیت با متغیر وابسته دارای رابطه معنادار می باشند

لینک کمکی