فایل ورد (word) چارچوبي جهت اولويت بندي فضا به منظور بهبود شرايط احساسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) چارچوبي جهت اولويت بندي فضا به منظور بهبود شرايط احساسي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) چارچوبي جهت اولويت بندي فضا به منظور بهبود شرايط احساسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) چارچوبي جهت اولويت بندي فضا به منظور بهبود شرايط احساسي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) چارچوبي جهت اولويت بندي فضا به منظور بهبود شرايط احساسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معماري و شهرسازي آرمان شهر

تعداد صفحات :20

در حوزه مطالعه احساس هر عبارت توصیف گر مکان می تواند در یک مدل دوار و توسط دو بعد «انگیختگی» و «خوشایندی» تعریف شود. به منظور ایجاد و حفظ احساس مناسب در فضا، فرضیات پژوهش به چگونگی ایجاد محدوده ای برای مقادیر متغیرهای احساسی اختصاص دارد. در این تحقیق از روش شبه تجربی استفاده شده و نمونه موردی بازار سنتی شیراز توسط پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفته است. پژوهش شامل چند مرحله است: پس از مقدمه ای کوتاه با توجه به ادبیات موجود، چارچوب تحقیق و سوالات پژوهش بیان می شود. سپس با تعریف واژه های کلیدی به شرح موضوع پرداخته خواهد شد. در مرحله اول، پس از سنجش میزان احساس شرکت کنندگان در هر دسته از مسیرهای بازار سنتی شیراز به اثبات رابطه بین دو متغیر انگیختگی و خوشایندی جهت تایید استفاده از شبکه احساسی راسل و همکاران پرداخته می شود. در مرحله دوم، با طبقه بندی مسیرهای شناخته شده در بازار سنتی شیراز و تعیین موقعیت هر مسیر در این شبکه دوار، تعریفی از «محدوده بهینه» برای هر مسیر صورت می گیرد. در مرحله سوم روشی برای بیان شماتیک این محدوده بر روی نمودار دوار ارائه می شود. تمامی این مراحل با هدف تعیین مقادیر مناسب «انگیختگی» و «خوشایندی» به منظور ایجاد و حفظ احساس مناسب در فضا صورت می گیرد. در نهایت اولویت بندی فضاها به منظور بهبود شرایط احساسی صورت خواهد گرفت. با انجام این روش ارزیابی بر روی یک سامانه (مجموعه ای از انواع فضاهای عملکردی) مشخص می شود که هر مسیر (خط محوری) از نظر احساسی در چه جایگاهی نسبت به عملکرد خود قرار دارد. آنچه نتایج این تحقیق را از دیگر مطالعات مشابه متمایز می کند، در نظرگرفتن مجموعه (بازار) به عنوان یک سامانه، شیوه بیان شماتیک محدوده مقادیر احساسی مجاز و تعیین اولویت های اجرایی جهت بهبود شرایط احساسی کل سیستم است.
كلید واژه: اثر احساسی، شبکه احساسی، اختلاف بهینه، دیاگرام ورونوی، محدوده موقعیت بهینه

لینک کمکی