فایل ورد (word) سنجش گستردگي شهري و تاثير آن بر تغييرات کاربري اراضي با استفاده از RS و GIS، نمونه موردي: شهر کرج طي دوره 1363-1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) سنجش گستردگي شهري و تاثير آن بر تغييرات کاربري اراضي با استفاده از RS و GIS، نمونه موردي: شهر کرج طي دوره 1363-1391 دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) سنجش گستردگي شهري و تاثير آن بر تغييرات کاربري اراضي با استفاده از RS و GIS، نمونه موردي: شهر کرج طي دوره 1363-1391  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) سنجش گستردگي شهري و تاثير آن بر تغييرات کاربري اراضي با استفاده از RS و GIS، نمونه موردي: شهر کرج طي دوره 1363-1391،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) سنجش گستردگي شهري و تاثير آن بر تغييرات کاربري اراضي با استفاده از RS و GIS، نمونه موردي: شهر کرج طي دوره 1363-1391 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معماري و شهرسازي آرمان شهر

تعداد صفحات :17

رشد شتابان شهرنشینی طی چهار دهه اخیر سبب شده است که فضای فیزیکی- کالبدی شهرها گسترش یافته و زمین های پیرامونی خود را که اغلب اراضی کشاورزی مرغوب و باغات می باشند را از بین ببرد و در بافت و کالبد خود قرار دهند. گسترش تدریجی کالبد شهر به پیرامون و دست اندازی شهر به اراضی کشاورزی و باغات، محدودیت ها و زیان های زیست محیطی خاص خود را تحمیل می کند. با توجه به اینکه ارزیابی روند گستردگی شهری و آگاهی از الگوهای تغییرات کاربری اراضی و به کارگیری نتایج آن در برنامه ریزی های آینده شهر ضروری می باشد، بنابراین ارزیابی اصولی را در این زمینه می طلبد که در این تحقیق سعی شده است این کار انجام پذیرد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با به کارگیری تکنیک های به روز و کارآمد، گستردگی فضایی کلانشهر کرج مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. اطلاعات موردنیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از اسناد و مدارک، همین طور پیمایش های میدانی از محدوده مورد مطالعه گردآوری شده است. طبق نتایج حاصله از بررسی تصاویر ماهواره ای طبقه بندی شده مساحت اراضی ساخته شده کلان شهر کرج از 4904 هکتار در سال 1363 به 11305 هکتار در سال 1391 رسیده است. با این روند رشد طبق پیش بینی های صورت گرفته بر اساس مدل تلفیقی زنجیره های مارکوف و سلول های خودکار مساحت اراضی ساخته شده تا سال 1401 به 12954 هکتار خواهد رسید. نتایج حاصل از بررسی گستردگی شهری کرج با مدل هلدرن نشان می دهد که عامل جمعیت بیشترین تاثیر را در طی 28 سال گذشته در گسترش فیزیکی شهر کرج داشته است. به طوری که نقش عامل رشد بی قواره شهری را خنثی کرده است. همچنین مقدار آنتروپی شانون این شهر که به مقدار حداکثر نزدیک بوده، نشان از رشد بی قواره این شهر در مقطع زمانی مورد مطالعه دارد. عواملی چون رشد طبیعی جمعیت به همراه مهاجرت و تبدیل شدن شهر کرج از شهرکی به شهری صنعتی و خدماتی چنین، رشد شتابانی را به این شهر داده است.
كلید واژه: سنجش، گستردگی شهری، کلان شهر کرج، تصاویر ماهواره ای، آنتروپی شانون

لینک کمکی