فایل ورد (word) تبيين مدلي به منظور ارتقاء مديريت خطر بحران با رويکرد اجتماع محور، نمونه موردي: يکي از اجتماعات محلي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تبيين مدلي به منظور ارتقاء مديريت خطر بحران با رويکرد اجتماع محور، نمونه موردي: يکي از اجتماعات محلي تهران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تبيين مدلي به منظور ارتقاء مديريت خطر بحران با رويکرد اجتماع محور، نمونه موردي: يکي از اجتماعات محلي تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تبيين مدلي به منظور ارتقاء مديريت خطر بحران با رويکرد اجتماع محور، نمونه موردي: يکي از اجتماعات محلي تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تبيين مدلي به منظور ارتقاء مديريت خطر بحران با رويکرد اجتماع محور، نمونه موردي: يکي از اجتماعات محلي تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : معماري و شهرسازي آرمان شهر

تعداد صفحات :17

بحران ها رویدادهایی هستند که موجب بروز اختلال در کارکرد طبیعی جامعه و دورشدن افراد و گروه ها از نظام برنامه ریزی شان می شوند. این وقایع با توجه به ماهیتشان، می توانند به دوطیف طبیعی و انسان ساخت تفکیک شوند. اغلب حوادث غیرمترقبه (بحران ها) اثرات منفی و ناگواری بر جوامع انسانی، محیط طبیعی و اقتصاد می گذارند. همواره اجتماعات محلی اولین کمک کنندگان به آسیب دیدگان بلافاصله پس از وقوع زلزله بوده اند. بنابراین باید به توانمندسازی هرچه بیشتر آن ها مبادرت ورزید. با توجه به این مهم در این پژوهش مدلی به منظور سنجش ارتباط میان مولفه های اجتماعی تاب آوری و مولفه های مدیریت خطر پذیری بحران ارائه شده است. بنابراین مدل بعد اجتماعی تاب آوری در چهار لایه فردی، گروهی، سازمانی و شبکه ای در اجتماع محلی تحت عنوان سرمایه اجتماعی مرتبط با بحران مفهوم سازی و در هر سطح به صورت مجزا دو مفهوم ادراک خطر1 و مهارت های مقابله با آن بررسی شد. در سطح فردی نیز نوع دوستی، مشارکت و تعاون، اعتماد، باورها و ارزش های دینی و تعلق به محله مورد ارزیابی قرار گرفت. در سطح گروهی فرآیندهای شکل گیری و مدیریت گروه های داوطلب واکنش اضطراری محله و در سطح سازمانی عملکرد نهادهای محلی بررسی شد. در سطح چهارم به مفهوم شبکه های اجتماعی محله توجه و مواردی مانند شبکه همسایگان، دوستان، خویشاوندان، بسیج، مساجد و هیات های مذهبی در تحلیل مدنظر قرار گرفت. توجه به مولفه های مذکور در هر لایه برای افزایش تاب آوری اجتماع در برابر بحران ضروری است. در نهایت با طراحی چهار پرسشنامه متناسب با سطوح چهارگانه، در یکی از محله های منطقه 20 شهر تهران داده های مورد نیاز برای تحلیل کمی فراهم شد. روش تحقیق از نوع تحلیلی- توصیفی و روش همبستگی است که ابزار اصلی مورد استفاده مطالعه ادبیات نظری، پرسشنامه و مصاحبه می باشد. به طور کلی می توان گفت میان میزان سرمایه اجتماعی مرتبط با بحران در سطوح چهارگانه اجتماع محلی و مولفه های مدیریت خطرپذیری بحران در سطوح مختلف رابطه معناداری وجود دارد.
كلید واژه: مدیریت خطرپذیری بحران، سرمایه اجتماعی، تاب آوری، اجتماع محلی

لینک کمکی