فایل ورد (word) ارزيابي عوامل موثر بر مکان يابي اسکان اضطراري (مطالعه موردي: شهر اروميه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي عوامل موثر بر مکان يابي اسکان اضطراري (مطالعه موردي: شهر اروميه) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي عوامل موثر بر مکان يابي اسکان اضطراري (مطالعه موردي: شهر اروميه)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي عوامل موثر بر مکان يابي اسکان اضطراري (مطالعه موردي: شهر اروميه)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي عوامل موثر بر مکان يابي اسکان اضطراري (مطالعه موردي: شهر اروميه) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي)

تعداد صفحات :21

امروزه مدیریت بحران جزء جدایی ناپذیر برنامه ریزی شهری معاصر تلقی می شود و از جمله سناریوهای کارآمد برای ساماندهی وضعیت آسیب دیدگان «مکان یابی اسکان اضطراری» است. اسکان اضطراری مرحله ای است که طی آن فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگاه ها پس از بحران صورت می گیرد. از نظر اجتماعی مسکن اضطراری به معنای نجات آوارگان، کمک به مصدومان و شروع فعالیت های روزانه پس از بحران است. در این نوع اسکان، فرایندهای اجتماعی توانمندسازی و بهبود نوع سکونتگاه ها پس از بحران انجام می گیرد. پژوهش حاضر با هدف «ارزیابی عوامل موثر بر مکان یابی اسکان اضطراری مطالعه موردی شهر ارومیه» است. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق اسنادی و پیمایشی است. بر اساس داده های مستخرج از طرح جامع شهر ارومیه، ابتدا شبکه های دسترسی، عامل طبیعی، مدیریت، امنیت و فاکتور عملکردی به صورت پیمایشی روی نقشه مشخص شد. سپس از کارشناسان مسائل شهری خواسته شد بر اساس مقایسات زوجی اولویت هایی را مشخص سازند. نتایج تحقیق نشان می دهد عامل طبیعی با میانگین وزنی 0.102 رتبه اول، عامل دسترسی با میانگین وزنی 0.087 رتبه دوم، عامل مدیریت با میانگین وزنی 0.075 رتبه سوم، عامل امنیت با میانگین وزنی 0.068 رتبه چهارم و درنهایت عامل عملکردی با میانگین وزنی 0.061 رتبه پنجم را دارد. در واقع فاکتورهای موثر بر مکان یابی اسکان اضطراری سهم متفاوتی در تحقق آن دارند که نیازمند توجه جدی مدیران و تصمیم سازان شهری است.
كلید واژه: اسکان اضطراری، بحران های شهری، بلایای طبیعی، شهر ارومیه، GIS

لینک کمکی