فایل ورد (word) طراحي مدل مفهومي سيستم گزارش دهي آزمايشگاه جهت تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيك سلامت ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) طراحي مدل مفهومي سيستم گزارش دهي آزمايشگاه جهت تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيك سلامت ايران دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) طراحي مدل مفهومي سيستم گزارش دهي آزمايشگاه جهت تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيك سلامت ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) طراحي مدل مفهومي سيستم گزارش دهي آزمايشگاه جهت تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيك سلامت ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) طراحي مدل مفهومي سيستم گزارش دهي آزمايشگاه جهت تبادل داده با سامانه پرونده الكترونيك سلامت ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :17

مقدمه: یكپارچه سازی ساختار سیستم های اطلاعات بهداشتی بر اساس یك زبان مشترك، به منظور تبادل اطلاعات با این سامانه ضروری است. هدف این پژوهش آن بوده است تا با ارائه مدل مفهومی از سیستم گزارش دهی بخش آزمایشگاه و با بهره گیری از زبان مدل سازی یكپارچه، مشكل یكپارچگی این سیستم اطلاعاتی با سامانه پرونده الكترونیك سلامت برطرف شود و توسعه دهندگان سیستم های اطلاعاتی بتوانند با استفاده از این مدل و طراحی سرویس بر اساس آن، به سپاس (سامانه پرونده الكترونیك ایران) متصل شوند و داده های مربوط به گزارش های آزمایشگاه را ارسال كنند.روش كار: این پژوهش از نوع توصیفی -كاربردی است كه به صورت مقطعی در نیمه اول سال 1394 انجام شده است. مطالعه بر روی 95 نفر از كاركنان آزمایشگاه مركز قلب شهید رجایی تهران با روش نمونه گیری هدفمند انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور سنجش روایی آن از روش اعتبار محتوا و به منظور سنجش پایایی، از روش آزمون- بازآزمون استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و در محیط نرم افزار SPSS نسخه 21 صورت گرفت. در مرحله طراحی مدل مفهومی، نمودارها با استفاده ازنرم افزار ویژوال پارادایم رسم گردید.یافته ها: براساس نظرسنجی، داده های دموگرافیك، مدیریتی، بالینی، بیمه ای، بیهوشی و داده های اقدامات، مشاهدات و تفسیر آزمایشگاه، به عنوان مجموعه حداقل داده های گزارش های آزمایشگاه پیشنهاد شدند. همچنین پس از شناسایی نیازهای داده ای، براساس فرایندها و توصیفات كاربری، نمودار مورد كاربرد ترسیم و با استفاده از آن، طراحی سایر نمودارها انجام شد.نتیجه گیری: از آنجا كه گزارشات آزمایشگاه موجود در سامانه پرونده الكترونیك سلامت نقش مهمی در تشخیص و مدیریت مشكلات بالینی بیمار دارند، ارائه مدل مفهومی سیستم گزارش دهی آزمایشگاه به منظور طراحی سیستماتیك آن می تواند مشكل تبادل اطلاعات بین این سیستم گزارش دهی و سامانه پرونده الكترونیك سلامت را برطرف كند.
كلید واژه: گزارش آزمایشگاه، زبان مدل سازی یكپارچه، مجموعه حداقل داده، سامانه پرونده الكترونیك سلامت

لینک کمکی