فایل ورد (word) پيش بيني جهات توسعه شهري با استفاده از روش ترکيبي سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل احتمالاتي بيزين (مطالعه موردي: شهر اردبيل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پيش بيني جهات توسعه شهري با استفاده از روش ترکيبي سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل احتمالاتي بيزين (مطالعه موردي: شهر اردبيل) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پيش بيني جهات توسعه شهري با استفاده از روش ترکيبي سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل احتمالاتي بيزين (مطالعه موردي: شهر اردبيل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پيش بيني جهات توسعه شهري با استفاده از روش ترکيبي سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل احتمالاتي بيزين (مطالعه موردي: شهر اردبيل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پيش بيني جهات توسعه شهري با استفاده از روش ترکيبي سيستم اطلاعات جغرافيايي و مدل احتمالاتي بيزين (مطالعه موردي: شهر اردبيل) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي)

تعداد صفحات :18

توسعه غیراصولی شهرها به ویژه در کشورهای درحال توسعه، مدیریت رشد شهرها را به یکی از مهم ترین چالش های قرن 21 تبدیل کرده است. با وجود این، می توان با پیش بینی توسعه آتی شهر، برنامه ریزی بهینه ای برای شهر انجام داد. هدف از این پژوهش، پیش بینی جهات توسعه آتی شهر اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه مربوط به سال های 1987 و 2013است. در این پژوهش، با استفاده از تئوری بیزین و 14 معیار طبیعی و انسانی موثر در توسعه شهری، نقشه پهنه بندی قابلیت توسعه شهری برای شهر اردبیل تهیه شد. سپس با استفاده از احتمالات تئوری بیزین، ارتباط میان معیارها و مناطق توسعه یافته تعیین و درنهایت، نقشه قابلیت توسعه شهری در پنج کلاس طبقه بندی شد. مطابق نقشه پهنه بندی، 17.8 درصد منطقه در کلاس با قابلیت توسعه خیلی زیاد، 29.6 درصد در کلاس با قابلیت توسعه زیاد، 20.4 درصد در کلاس با قابلیت توسعه متوسط، 18.9 درصد در کلاس با قابلیت توسعه کم و 24.3 درصد نیز در کلاس با قابلیت توسعه بسیار کم قرار گرفته اند.مناطق با قابلیت توسعه زیاد و بسیار زیاد به طور عمده در قسمت جنوب غربی و شمال غربی واقع شده اند. دقت نقشه قابلیت توسعه شهری، با استفاده از یک سوم مناطق توسعه یافته ارزیابی شد. نتیجه ارزیابی نشان داد که مدل با قابلیت پیش بینی 98.8 درصد در کلاس های با قابلیت توسعه زیاد و بسیار زیاد، دقت قابل قبولی در ارزیابی و پیش بینی توسعه آتی شهر دارد.
كلید واژه: اردبیل، تصاویر ماهواره ای، سیستم اطلاعات جغرافیایی، گسترش شهری، مدل بیزین

لینک کمکی