فایل ورد (word) انتخاب راهبرد گردش گري پزشكي ايران بر اساس سوات و رويكرد تصميم گيري چندمعياره فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) انتخاب راهبرد گردش گري پزشكي ايران بر اساس سوات و رويكرد تصميم گيري چندمعياره فازي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) انتخاب راهبرد گردش گري پزشكي ايران بر اساس سوات و رويكرد تصميم گيري چندمعياره فازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) انتخاب راهبرد گردش گري پزشكي ايران بر اساس سوات و رويكرد تصميم گيري چندمعياره فازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) انتخاب راهبرد گردش گري پزشكي ايران بر اساس سوات و رويكرد تصميم گيري چندمعياره فازي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :20

مقدمه: صنعت گردش گری پزشكی امروزه از رو به رشد ترین بخش های صنعت گردش گری در جهان است و ایران با دارا بودن ظرفیت های بسیار و با استفاده مطلوب از این ظرفیت ها می تواند به یكی از قطب های گردش گری پزشكی آسیا تبدیل شود. این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی راهبردهای صنعت گردش گری پزشكی بر اساس عوامل سوات (قوت، ضعف، فرصت، تهدید) برای كمك به صنعت گردش گری پزشكی ایران انجام شده است تا علاوه بر شناسایی چالش های موجود، بتواند رهبری این صنعت را در منطقه كسب نماید.روش كار: در این پژوهش از مدل های تركیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی كه شامل فرآیند تحلیل شبكه ای فازی بر اساس دیمتل فازی برای وزن دهی و اولویت بندی عوامل سوات است و از روش ویكور فازی برای رتبه بندی راهبرد استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود كه روایی محتوای پرسش نامه ها و معیارها با نظرات اساتید و خبرگان و با غربال گری تایید شد. نظرات 15 خبره به صورت چهره به چهره در مورد تاثیرات عوامل بر یكدیگر و میزان اهمیت آن ها در انتخاب راهبرد جمع آوری و با روش های فوق تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان دادكه صنعت گردش گری پزشكی ایران در عامل «پزشكان متبحر و بنام در سطح بین الملل» بر اساس نظرات خبرگان، دارای قوت و مهم ترین عامل برای انتخاب راهبرد پزشكی است و راهبرد «تدوین و اصلاح سیاست های جامع گردش گری پزشكی» رتبه اول را به خود اختصاص داد.نتیجه گیری: به منظور موفق شدن در حوزه مدیریت گردشگری ایران بر اساس یافته های تحقیق، لازم است كه سیاست های جامع گرشگری پزشكی اصلاح و دوباره تدوین گردند.
كلید واژه: گردش گری پزشكی، سوات، تصمیم گیری چند معیاره فازی

لینک کمکی