فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت ها و کارکرد خانه هاي ترويج روستايي (مطالعه موردي: شهرستان زابل)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت ها و کارکرد خانه هاي ترويج روستايي (مطالعه موردي: شهرستان زابل) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت ها و کارکرد خانه هاي ترويج روستايي (مطالعه موردي: شهرستان زابل)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت ها و کارکرد خانه هاي ترويج روستايي (مطالعه موردي: شهرستان زابل)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارزيابي فعاليت ها و کارکرد خانه هاي ترويج روستايي (مطالعه موردي: شهرستان زابل) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي)

تعداد صفحات :25

با توجه به ضرورت و اهمیت روزافزون به کارگیری صحیح دستاوردهای نوین علمی و فنی در فرایند اشاعه نوآوری ها و ترویج روستایی، این پرسش مطرح است که خانه های ترویج به عنوان مرکز تعامل بین کشاورزان و کارشناسان ترویجی، تا چه حد در راستای تحقق این اهداف نقش دارند؟ در این پژوهش، با توجه به عامل ارزشیابی اثربخشی به توزیع جغرافیایی خانه های ترویج روستایی، حیطه وظایف و کارکردهای ترویجی آن ها ارزیابی شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی مروجان و کشاورزان منطقه است که از بین آن ها، به روش نمونه گیری تصادفی 120 مروج و 306 کشاورز شهرستان زابل انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش، از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه در خانه های ترویج و کشاورزان جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل نتایج آن با نرم افزار SPSS.Ver 19.0 صورت گرفت. نتایج کمی این پژوهش نشان می دهد حدود 42.72 درصد مروجان در حد قوی، 22.33 درصد در حد نسبتا قوی، 24.27 درصد در حد متوسط و 10.68 در حد ضعیف با کشاورزان روستاها فعالیت داشته اند. برآوردهای آماری این مطالعه، با توجه به گرایش بیشتر کارشناسان ترویج به همکاری با اهالی روستاها، فعالیت های مشارکتی آنان را در حد نسبتا مثبت و مثبت نشان می دهد. بررسی های علمی، نشانگر ارتباطات غیرمستمر و کم بودن انگیزه آنان برای برقراری ارتباط تعاملی و موثر با مروجان است. همچنین بررسی وضعیت ارتباط میان مروجان و کشاورزان نشان می دهد این ارتباط، بیشتر از طریق برگزاری کلاس های آموزشی و در موارد بسیار محدودی برخی فعالیت های مشارکتی انجام شده است.
كلید واژه: ارزیابی فعالیت ها، ترویج روستایی، روستا، فعالیت و کارکرد، شهرستان زابل

لینک کمکی