فایل ورد (word) بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان سال آخر دوره هاي عمومي و تخصصي دانشکده هاي دندانپزشکي شهر تهران از کنترل عفونت هپاتيت B و عوامل مرتبط با آن در سال 1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان سال آخر دوره هاي عمومي و تخصصي دانشکده هاي دندانپزشکي شهر تهران از کنترل عفونت هپاتيت B و عوامل مرتبط با آن در سال 1393 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان سال آخر دوره هاي عمومي و تخصصي دانشکده هاي دندانپزشکي شهر تهران از کنترل عفونت هپاتيت B و عوامل مرتبط با آن در سال 1393  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان سال آخر دوره هاي عمومي و تخصصي دانشکده هاي دندانپزشکي شهر تهران از کنترل عفونت هپاتيت B و عوامل مرتبط با آن در سال 1393،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان سال آخر دوره هاي عمومي و تخصصي دانشکده هاي دندانپزشکي شهر تهران از کنترل عفونت هپاتيت B و عوامل مرتبط با آن در سال 1393 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران

تعداد صفحات :8

زمینه: دانشجویان رشته دندانپزشکی به شدت در معرض خطر ابتلا به عفونت هپاتیت B هستند. آگاهی از دانش و نگرش دانشجویان از کنترل عفونت هپاتیت B به منظور ارزیابی آموزش و نظارت بر درمان دندانپزشکی امری ضروری است. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه های شهر تهران از شیوه کنترل عفونت هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در سال 1393 انجام شد.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که با روش مقطعی انجام شد، 207 نفر از دانشجویان دندانپزشکی سال آخر مقاطع عمومی و تخصصی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، آزاد و دانشگاه شاهد به صورت طبقه ای وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته شامل 10 و 24 سوال به ترتیب مرتبط با دانش و نگرش دانشجویان از کنترل عفونت هپاتیت B بود. داده ها با روش های آماری توصیفی آنالیز شدند.یافته ها: نگرش با جنس (p=0.244)، دانشگاه محل تحصیل (1,62=p) و وجود پزشک در خانواده (0,22=p) رابطه غیرمعنادار و با مقطع تحصیلی (p=0.012) ارتباط معنادار داشت. آگاهی با جنس (p=0.815)، دانشگاه محل تحصیل (p=0.16) و وجود پزشک در خانواده (p=0.942) رابطه غیرمعنادار و با مقطع تحصیلی (p=0.06) رابطه معنادار داشت. ارتباط معنی داری بین نمره نگرش و دانش دانشجویان وجود نداشت (p=0.684).نتیجه گیری: آگاهی و نگرش دانشجویان دندانپزشکی از کنترل عفونت هپاتیت B و عوامل مرتبط در مقطع دکتری عمومی از دوره دکتری تخصصی کمتر است. این یافته بیانگر آن است که دانشجویان مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی به دریافت آموزش های کارآمدتری در ارتباط با کنترل عفونت هپاتیت Bنیاز دارند.
كلید واژه: کنترل عفونت، هپاتیت B، دندانپزشکی

لینک کمکی