فایل ورد (word) مقاله تحليل تغييرات فصلي وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي کشاورزان خرده پاي استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله تحليل تغييرات فصلي وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي کشاورزان خرده پاي استان مازندران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله تحليل تغييرات فصلي وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي کشاورزان خرده پاي استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله تحليل تغييرات فصلي وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي کشاورزان خرده پاي استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله تحليل تغييرات فصلي وضعيت امنيت غذايي خانوارهاي کشاورزان خرده پاي استان مازندران :


تعداد صفحات :21

مطالعه حاضر وضعیت امنیت غذایی حدود 200 هزار خانوار کشاورز خرده‌پای استان مازندران را در طی دو مرحله زمانی پیش از برداشت و پس از برداشت محصول در سال زراعی 93-92 مورد بررسی قرار داده است. با کمک جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه آماری مورد مطالعه 384 نفر تعیین شد. برای دسترسی دقیق به خانوارهای مورد مطالعه از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای بهره گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، مقیاس‌ استاندارد سنجش ناامنی غذایی خانوار از بعد دسترسی بود که اعتبار ظاهری و محتوایی آن بعد از چند مرحله بررسی و اصلاحات با کمک پانل متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفت. مقدار آلفای کرونباخ(93/0) حاصل از اجرای پیش آزمون بیانگر پایایی بسیار بالای ابزار تحقیق در سطح جامعه مورد مطالعه بود. بررسی وضعیت امنیت غذایی در طی دو مقطع زمانی مورد مطالعه نشان داده است که در فاصله زمانی قبل از برداشت حدود 35 درصد از خانوارها در طبقه امن غذایی قرار گرفتند و بقیه درجات متفاوتی از ناامنی غذایی را تجربه کرده‌اند و در مقطع زمانی بعد از برداشت نیمی از خانوارهای مورد مطالعه در طبقه امن غذایی قرار گرفتند و نیمی دیگر درجات متفاوتی از ناامنی غذایی را تجربه کرده‌اند. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین‌ها نشان داد که وضعیت امنیت غذایی خانوارها در طی دوره پس از برداشت محصول در مقایسه با دوره قبل از برداشت محصول بهبود چشمگیری داشته است. به عبارت دیگر، تغییرات فصلی بر وضعیت امنیت غذایی خانوارهای مورد مطالعه مؤثر بوده است.

لینک کمکی