فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش شايستگي ها و عوامل محيطي بر موفقيت کارآفرينان روستايي شهرستان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش شايستگي ها و عوامل محيطي بر موفقيت کارآفرينان روستايي شهرستان کرمانشاه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش شايستگي ها و عوامل محيطي بر موفقيت کارآفرينان روستايي شهرستان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش شايستگي ها و عوامل محيطي بر موفقيت کارآفرينان روستايي شهرستان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي نقش شايستگي ها و عوامل محيطي بر موفقيت کارآفرينان روستايي شهرستان کرمانشاه :


تعداد صفحات :21

هدف از این پژوهش بررسی اثر شایستگی ها و عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 110 نفر از کارآفرینان روستایی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 86 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از تحلیل همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که شایستگی های سازماندهی و رهبری، فرصت و روابط از مهمترین شایستگی های مؤثر بر موفقیت هستند. از دیدگاه کارآفرینان روستایی، محیط کسب و کار فعلی محیطی پویا و متخاصم می باشد که در چنین محیطی کارآفرین برای کسب موفقیت نیازمند انعطاف پذیری بالایی است و ماندگاری کسب و کار، بیشتر از سودآوری ارزشمند است. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد که متغیر محیط در رابطه بین شایستگی و موفقیت، نقش تعدیل کننده را ایفا می کند. بنابر یافته ها می توان گفت که بخشی از اثر شایستگی بر موفقیت کارآفرینان از طریق محیط تبیین می شود. بنابراین در یک محیط پویا و متخاصم، کارآفرینانی که سطح بالایی از شایستگی ها را دارند بهتر از کارآفرینانی با سطح پایین شایستگی عمل می کنند.

لینک کمکی