فایل ورد (word) مقاله رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازماني و توانمندي‌هاي روان‌شناختي کارمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازماني و توانمندي‌هاي روان‌شناختي کارمندان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازماني و توانمندي‌هاي روان‌شناختي کارمندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازماني و توانمندي‌هاي روان‌شناختي کارمندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازماني و توانمندي‌هاي روان‌شناختي کارمندان :


تعداد صفحات :26

این پژوهش با هدف بررسی فایل ورد (word) مقاله رابطة ابعاد هفت‌گانة هوش سازماني و توانمندي‌هاي روان‌شناختي کارمندان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامع آماری پژوهش، کارمندان دانشگاه پیام نور استان کرمان شامل 392 نفر است. داده‌های حاصل از 173 پرسشنامه تحلیل شد. برای جمع‌آوری داده‌ها دو پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت مشتمل بر 49 گویه و پرسشنامه توانمندی روان‌شناختی مشتمل بر 15 گویه به‌کار گرفته شد. یافته‌های این پژوهش نشان داد طبق مدل تحلیل مسیر اثر مستقیم تمامی مؤلفه‌های هوش سازمانی بر توانمندی روان‌شناختی با احتمال 95 درصد مثبت و معنادار است. همچنین، با توجه به نتایج شاخص‌های نیکویی برازش، ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب (089/0) و ریشه استاندارد شاخص نیکویی برازش (99/0) و شاخص تعدیل‌شده نکویی برازش (97/0) نشان می‌دهند مدل از برازش نسبتاً مطلوبی برخوردار است. در نهایت، رابطه همه ابعاد هوش سازمانی و توانمندی‌های روان‌شناختی کارکنان مثبت و معنادار به‌دست آمد.

لینک کمکی