فایل ورد (word) مقاله مطالعه منطقه لغزشي تثبيت شده و تثبيت نشده ديواره خاکبرداري جاده‌هاي جنگلي با توجه به تنوع پوشش گياهي (مطالعه موردي: سري چاچکام چوب و کاغذ مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله مطالعه منطقه لغزشي تثبيت شده و تثبيت نشده ديواره خاکبرداري جاده‌هاي جنگلي با توجه به تنوع پوشش گياهي (مطالعه موردي: سري چاچکام چوب و کاغذ مازندران) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مطالعه منطقه لغزشي تثبيت شده و تثبيت نشده ديواره خاکبرداري جاده‌هاي جنگلي با توجه به تنوع پوشش گياهي (مطالعه موردي: سري چاچکام چوب و کاغذ مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مطالعه منطقه لغزشي تثبيت شده و تثبيت نشده ديواره خاکبرداري جاده‌هاي جنگلي با توجه به تنوع پوشش گياهي (مطالعه موردي: سري چاچکام چوب و کاغذ مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مطالعه منطقه لغزشي تثبيت شده و تثبيت نشده ديواره خاکبرداري جاده‌هاي جنگلي با توجه به تنوع پوشش گياهي (مطالعه موردي: سري چاچکام چوب و کاغذ مازندران) :


تعداد صفحات :26

در این مطالعه غنای گونه‌ای، یکنواختی و تنوع پوشش‌‌‌ گیاهی در مناطق لغزشی تثبیت شده و تثبیت نشده ترانشه خاکبرداری ‌جاده‌های جنگلی در طرح جنگلداری سری چاچکام چوب و کاغذ مازندران (ساری) مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق بر روی دیواره خاکبرداری مناطق لغزشی تثبیت شده و تثبیت نشده به تفکیک 18 میکرو‌ پلات با ابعاد m1×m1 مورد نمونه‌برداری قرار گرفت(مجموعاً 36 میکرو پلات). در هر میکرو پلات تعداد گونه‌های درختی و درختچه‌ای و علفی یاداشت شدند. شاخص‌های مختلف تنوع با استفاده از نرم افزار PAST محاسبه شد و سپس اختلاف بین میانگین شاخص‌های تنوع گونه‌ای در دو منطقه به روش تجزیه واریانس‌ one-way(دانکن) در نرم‌افزار Spss16 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که در دو دیواره‌ خاکبرداری مذکور (تثبیت شده و تثبیت نشده)، تعداد گونه‌های علفی به ترتیب برابر 1185و 366، تعداد زادآوری گونه‌های درختی220 و 41 عدد و میانگین شاخص غنای منهینیک برای‌ زادآوری گونه-های درختی 61/0 و 35/0، میانگین شاخص غنا مارگالف به ترتیب 42/0 و 25/0، میانگین شاخص تنوع گونه-ای شانون‌وینر 44/0 و 19/0 و میانگین شاخص تنوع گونه‌ای سیمپسون 26/0 و 12/0 است. همچنین میانگین شاخص غنای گونه‌ای علفی منهینیک به ترتیب 75/0 و 73/0، میانگین شاخص غنا مارگالف 21/1 و 75/0، میانگین شاخص تنوع گونه‌ای شانون، 26/1 و 66/0 و میانگین شاخص تنوع گونه‌ای سیمپسون 63/0 و 34/0 می‌باشد. به طورکلی نتایج آزمون‌های آماری نشان می‌دهد که شاخص‌های تنوع و غنا‌ی گونه‌های علفی دارای تفاوت معنی‌دار در دو ترانشه خاکبرداری مذکور می‌باشند، اما در مورد زادآوری گونه‌های درختی تفاوت معنی‌داری بین شاخص‌ها مشاهده نشده است.

لینک کمکی