فایل ورد (word) مقاله مقايسة رهيافت بيزي مرسوم و رهيافت بيزي تقريبي در برآورد مؤلفه‌هاي واريانس مدل‌هاي حيواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله مقايسة رهيافت بيزي مرسوم و رهيافت بيزي تقريبي در برآورد مؤلفه‌هاي واريانس مدل‌هاي حيواني دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله مقايسة رهيافت بيزي مرسوم و رهيافت بيزي تقريبي در برآورد مؤلفه‌هاي واريانس مدل‌هاي حيواني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله مقايسة رهيافت بيزي مرسوم و رهيافت بيزي تقريبي در برآورد مؤلفه‌هاي واريانس مدل‌هاي حيواني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله مقايسة رهيافت بيزي مرسوم و رهيافت بيزي تقريبي در برآورد مؤلفه‌هاي واريانس مدل‌هاي حيواني :


تعداد صفحات :21

مدل­های حیوانی برای مدل­بندی مشاهده‌های مربوط به عملکرد حیوان با همبستگی ژنتیکی استفاده می­شوند. این مدل­ها متعلق به کلاس مدل­های مختلط خطی تعمیم­یافته هستند و همبستگی ژنتیکی موجود بین داده­ها توسط تأثیر تصادفی با ارزش اصلاحی به مدل اضافه می­شود. از جمله هدف‌های این مدل­ها، برآورد مؤلفه­های واریانس است. در این پژوهش رهیافت بیزی تقریبی برای برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل حیوانی ارائه و با رهیافت بیزی مرسوم مقایسه شد. برای این منظور مجموعه داده‌ شبیه­سازی‌شده با 1084 رکورد مربوط به حیوان فرضی استفاده شد. مشاهده‌های وزن حیوان هنگام تولد است. این مجموعه داده شامل کد حیوان، کد مادر، کد پدر، جنسیت و سال تولد است. جنسیت به‌عنوان اثر ثابت و اثرهای مادری، حیوان و سال تولد به‌صورت عامل‌های تصادفی در نظر گرفته شدند. چهار مدل با رهیافت بیزی مرسوم برازش و با یک معیار مدل­گزینی مدل مناسب انتخاب شد. رهیافت بیزی تقریبی روی مدل مناسب پیاده­سازی شد. زمان محاسبات با رایانه به ویژگی‌های (Intel Core i7, 4GB, 2.7 GHz) برای رهیافت بیزی مرسوم حدود 120 ثانیه و با رهیافت بیزی تقریبی کمتر از 10 ثانیه به طول انجامید. برای بررسی نکویی برازش معیار ریشه میانگین توان دوم خطای نسبی محاسبه شد که به ترتیب 1568/0 و 1499/0 برای رهیافت بیزی مرسوم و بیزی تقریبی به دست آمد. برای بررسی تفاوت نداشتن معنی­دار بین برازش وزن حیوان توسط دو رهیافت، آزمون تی ‌(T) استفاده شد که میزان احتمال آزمون 98/0 به دست آمد و فرضیه صفر برابر بودن میانگین برازش وزن حیوان از دو رهیافت برابرند، پذیرفته شد.

لینک کمکی