فایل ورد (word) مقاله همراهي همرديف‌هاي ژن BoLA-DRB3 با افزايش ياخته‌هاي تک‌هسته‌اي خون محيطي در پاسخ به استافيلوکوکوس آرئوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله همراهي همرديف‌هاي ژن BoLA-DRB3 با افزايش ياخته‌هاي تک‌هسته‌اي خون محيطي در پاسخ به استافيلوکوکوس آرئوس دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله همراهي همرديف‌هاي ژن BoLA-DRB3 با افزايش ياخته‌هاي تک‌هسته‌اي خون محيطي در پاسخ به استافيلوکوکوس آرئوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله همراهي همرديف‌هاي ژن BoLA-DRB3 با افزايش ياخته‌هاي تک‌هسته‌اي خون محيطي در پاسخ به استافيلوکوکوس آرئوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله همراهي همرديف‌هاي ژن BoLA-DRB3 با افزايش ياخته‌هاي تک‌هسته‌اي خون محيطي در پاسخ به استافيلوکوکوس آرئوس :


تعداد صفحات :17

هدف این پژوهش، بررسی همراهی همردیف (آلل)­های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته­های تک­هسته­ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوس بود. حیوانات موردبررسی (347 حیوان) شامل 155 گوسال آمیخت هلشتاین-شاروله، 60 گوسال ناشی از آمیزش حیوانات نر هلشتاین- شاروله با حیوانات ماد هلشتاین، 46 گوسال ناشی از آمیزش حیوانات ماد هلشتاین- شاروله با حیوانات نر شاروله و 86 گوسال هلشتاین بودند. هم حیوانات در هنگام آزمایش هم­سن و هم تلیسه­ها غیر آبستن بودند. برای تعیین ژنوتیپ حیوانات در جایگاه BoLA-DRB3 روش توالی­یابی مستقیم استفاده شد. با استفاده از روی REML و مدل­های خطی مختلط همراهی همردیف­های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته­های تک­هسته­ای خون محیطی ارزیابی شد. افزون بر تأثیر ژن BoLA-DRB3، عامل‌های ثابت گروه ژنتیکی و جنس و عامل تصادفی پدر نیز در مدل گنجانده شد. در این پژوهش، 27 همردیف برای ژن BoLA-DRB3 دیده شد. نتایج نشان داد همردیف­های DRB3*0101 و DRB3*0902 با شاخص تحریک استافیلوکوکوس آرئوس همراهی دارند (05/0P<). یافته­های این پژوهش می­تواند برای شناخت سازوکار زیست‌شناختی (بیولوژیکی) پاسخ ایمنی میزبان علیه استافیلوکوکوس آرئوس سودمند باشد.

لینک کمکی